Category Archives: Przewozy

Nauczanie informatyczne

Zdawać by się mogło, iż informatyka to stosunkowo nowy dylemat w podstawówce, aczkolwiek nic bardziej błędnego, bowiem początkowe zajęcia odbywały się rytmicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas zajęcia rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim.

Read more

Bezpieczeństwo danych

Bezpieczeństwo danych bardzo często wymiennie zwany jest duplikatem bezpieczeństwa, które docelowo mają dopomóc do odtworzenia właściwych namiarów w momencie ich utraty albo naruszenia. Backup danych to nie to samo co kartoteka informacji.

Read more

Auditing bezpieczeństwa

Auditing bezpieczeństwa informatycznego bywa to zachowanie nakierowane na faktyczne bezpieczeństwo działania schematu informatycznego. Obejmuje wszelakie aspekty techniczne i formalne, poświęcające się wykrywaniu prawdopodobnych ryzyk, na które narażony jest wytypowany system. Dzięki audytom bezpieczeństwa wykrywane bywają złe obszary systemu, co pozwala na ich wzmocnienie oraz dzięki temu pomniejsza się niebezpieczeństwo utraty danych bądź wejścia do nich przez osoby nieuprawnione.

Read more

Lokalny transport zasługuje na pochwałę

W ubiegłym miesiącu, zdarzyło się że miałem trudność. Nic koszmarnego oczywiście,musiałem, jakoś dosłać daleko znajomą całkiem pokaźną palmę.
Stała przez lata bidusia w pierwszej siedzibie stryja, dostawała przymało światła ale zrobiła użytek z okazji i wyskoczyła na okazałe parę metrów.

Znacznie więcej niż pospolite skromne kilka...

Read more