Kiedy faktycznie możemy stosować bandy zabezpieczające?

Wszelkie barierki ochronne lokuje się w celu wyeliminowania bądź ograniczenia niebezpieczeństwa, na jakie wystawiony jest spacerowicz bądź rowerzysta. Barierki ochronne mogą bywać zarówno zrobione z cementu jak też z żelaza. Zezwala się również wykorzystanie niesztucznych barierek ochronnych, np. z żywopłotu. Tymczasem różnorakiego typu osłony bywają za każdym razem umiejscawiane na okoliczność terenów położonych kilka metrów nad poziomem morza. Selekcja ubarwienia ustala monter.

Wobec powyższego barierki ochronne na wysokościach są zamieszczane na obiektach kładkowych, na których bywa czynny ruch spacerowiczów, na upustach barier, jeśli różnica wysokości między stanem pobocza a stanem biegu przekracza kilkanaście metrów, na wysokich schodach z nasypów albo pochyleń, w rejonie dostępów oraz wejść do do piwnic, mieszczących się w strefie biegu przechodnia, a także we wszelkim podobnym terenie gdzie zachodzi możliwość osłony przed niebezpieczeństwem. Zastrzega się, aby balustrady były zbudowane tylko z poręczy, albo filarów a ponadto by były ustawione w postawie prostopadłej.