Nauczanie informatyczne

Zdawać by się mogło, iż informatyka to stosunkowo nowy dylemat w podstawówce, aczkolwiek nic bardziej błędnego, bowiem początkowe zajęcia odbywały się rytmicznie w dwóch liceach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wówczas zajęcia rozgrywały się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w szerszy obręb rąk komputery zaczęły trafiać w latach 80 XX wieku, wówczas pecety stały się generalne a także ogólnodostępne, nadmieniano je wtedy jednostkowymi kompami (PC). W roku 1985 pojawił się główny ogólnodostępny plan kształcenia informatyki w liceach, ułożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne jak również przyzwolony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Prymarne ćwiczenia w podstawówce były ofiarowane zwłaszcza planowaniu kompów, przez aspekt, że nie było software konsumpcyjnego oraz kształcącego jak również nie istniała jeszcze wówczas sieć komputerowa.

Kiedy później ukazało się już software zdecydowanie bardziej praktyczne, wtenczas wzrastało zainteresowanie aplikacjami. Z kolei w liceach stawiano już poszerzony wpływ na umiejętności poszukiwania oraz użytkowania notatek a także tak też się czyni po obecny czas.