Przechowywanie energii elektrycznej

Pokazuje się, że obecne sposoby umożliwiają magazynowanie prądu na dużą skalę na terenie sieci elektroenergetycznej. Energia przypuszczalnie może być magazynowana, gdy fabrykacja przeważa nad użytkowaniem, jak też pozyskiwana jest, kiedy zużycie przeważa nad przerobem. Dzięki temu przerób światła z siłowni elektrycznej rzeczywiście nie musi być przystosowana do momentalnego zużycia. Aktualnie jest, iż zapotrzebowanie na światło zmienia się w ciągu doby, gromadzenie energii ułatwia prostsze i skuteczniejsze zastosowanie elektrowni węglowych oraz jądrowych, przez określenie ich produkcji na stałym stopniu, bez konieczności dostosowywania jej do krótkotrwałego popytu. Bywa to interesujące wyjście szczególnie na bezwględnie ogromną skalę. Dodatkowo, udostępnia również częste spożytkowanie odnawialnych wylęgarni prądu, takich jak energia wiatru czy słońca, których dostępność ustępuje krewkim zmianom podczas paru sekund.

Bez magazynów energii, wspomniane źródła muszą być wspierane przez pospolite elektrownie, które zadowalają zapotrzebowanie, kiedy ponowne źródła produkują mniej światła. Na dzień dzisiejszy do magazynowania prądu użytkuje się elektrownie szczytowo-pompowe, jakie mniewa się za najefektywniejsze.